Какво представлява хистаминът?

Хистаминът е субстанция, която се съдържа както в човешкия, така и в почти всички растителни и животински организми. Той е тъй наречено вещество посредник, имащо ключова роля в реакциите на имунната ни система, т.е. в защитата на организма от чужди елементи, но също така и в редица други важни процеси в организма.

Хистаминът е и естествена съставка на голям брой ежедневно използвани хранителни продукти, напр. сирене, риба, вино. Хистаминът е термо- и студоустойчив, т.е. не се разрушава при термичната обработка на хранителните продукти (варене, печене, пържене, задушаване) и при дълбоко замразяване. Хистаминът, който се произвежда в организма и този от хранителните продукти имат идентичен механизъм на действие.

Нормално хистаминът от хранителните продукти се разгражда бързо още в тънките черва под действие на ензима ДиАминоОксидаза (ДАО) и така се предотвратява усвояването му и навлизането му в кръвта. Симптомите на хистаминова непоносимост се появяват тогава, когато хистаминът не се разгражда поради намалена или липсваща активност на ДАО.

Какво представлява хистаминът?